Tháng: Tháng Tư 2019

Kiến trúc Thuận Thành

Ảnh thi công văn phòng Jonhap News Agency tại Việt Nam

(Dự án thiết kế và thi công) Thiết kế năm: 2019. Hoàn thành năm: 2019. MỘT SỐ GÓC KHÁC CỦA CÔNG TRÌNH: Click vào link dưới đây để xem thêm: Ảnh thiết kế văn phòng thông tấn xã Hàn Quốc tại Việt Nam – Jonhap News Agency.


9 Tháng Tư, 2019 0

Thiết kế nội thất

(Dự án thiết kế) Thiết kế năm: 2018.


8 Tháng Tư, 2019 0

Nhà chị Bích

(Dự án thiết kế và thi công) Thiết kế năm: 2018. Hoàn thành năm: 2018.


8 Tháng Tư, 2019 0

Văn phòng thông tấn xã Hàn Quốc tại Việt Nam – Jonhap News Agency

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam. Thời gian thiết kế: 2019. Hoàn thành: 2019. Xem thêm: Ảnh thi công văn phòng thông tấn xã Hàn Quốc tại Việt Nam – Jonhap News Agency


2 Tháng Tư, 2019 0

Trung tâm Spa

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Hà Nội. Thời gian thiết kế: 2019. Hoàn thành: 2019.


2 Tháng Tư, 2019 0

Nhà anh Sơn

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Ninh Bình Năm: 2019


2 Tháng Tư, 2019 0

Nhà máy inox Hưng Thịnh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Khu công nghiệp phố Nối – Hưng Yên Thời gian thiết kế: 2018   Xem thêm: Thi công hoàn thiện nội thất Nhà Máy inox Hưng Thịnh


2 Tháng Tư, 2019 0

Hoàn thiện nội thất công trình nhà máy Inox Hưng Thịnh

(Dự án thiết kê và thi công) Địa điểm: Khu công nghiệp Phố Nối – Hưng Yên. Hoàn thành: 2019.   Xem thêm: Thiết kế nội thất Nhà máy Inox Hưng Thịnh


2 Tháng Tư, 2019 0