Tháng: Tháng Mười Hai 2017

Kiến trúc Thuận Thành

Phòng tin học

(Dự án thiết kế và thi công) Địa Điểm : Phan Đình Giót


28 Tháng Mười Hai, 2017 0

Nhà hàng

(Dự án thiết kế)


28 Tháng Mười Hai, 2017 0

Công ty

(Dự án thiết kế và thi công)


28 Tháng Mười Hai, 2017 0

Nhà thờ họ

(Dự án thiết kế) Chủ đầu tư : chú Cường


28 Tháng Mười Hai, 2017 0

Đình Lệ Xá

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm : Tiên Lữ – Hưng Yên. Xem ảnh thi công thực tế công trình đình Lệ Xá


28 Tháng Mười Hai, 2017 1

Chùa Hòa Bình Thượng

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm : Hưng Yên.


28 Tháng Mười Hai, 2017 0

LGMEC

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm : Hưng Yên. Xem ảnh thi công thực tế công trình LGMEC


28 Tháng Mười Hai, 2017 0

Nhà anh Trúc

(Dự án thiết kế)  


26 Tháng Mười Hai, 2017 0

Tổ chức không gian kiến trúc chùa Việt đương đại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

 Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những nét truyền thống, đặc trưng riêng và nét   đặc trưng đó thể hiện thông qua yếu tố cấu thành nên bản sắc dân tộc, trong đó có  hoạt động kiến trúc và quy hoạch. Trong lịch sử kiến trúc truyền thống Việt Nam thì chưa từng…
Read more


25 Tháng Mười Hai, 2017 0

Nhà chị Tâm

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm : Park hill 7 Xem hình ảnh thi công hoàn thiện công trình Nhà chị Tâm.


15 Tháng Mười Hai, 2017 1