Tháng: Tháng Một 2018

Kiến trúc Thuận Thành

Nhà cô Tị

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Bắc Ninh.


31 Tháng Một, 2018 0

Nhà cô Tú

(Dự án thiết kế và thi công) Ảnh quá trình thi công :  


31 Tháng Một, 2018 1

Nhà anh Chung

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Nam Định.


31 Tháng Một, 2018 0

Phòng giám đốc

(Dự án thiết kế) Phong cách : cổ điển.


24 Tháng Một, 2018 0

Văn phòng

(Dự án thiết kế) Chủ đầu tư : Công ty TNHH dụng cụ Anmi.


24 Tháng Một, 2018 0

Quầy trưng bày

(Dự án thiết kế) Đơn vị : Công ty TNHH thiết bị điện Liên Gia.


24 Tháng Một, 2018 0

Phòng thờ

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Trần Đại Nghĩa.


24 Tháng Một, 2018 0

Nhà hàng Jeju

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Bắc Ninh.


24 Tháng Một, 2018 0

Nhà anh Tuấn

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Bắc Ninh.


24 Tháng Một, 2018 0

Sân thượng

(Dự án thiết kế) Chủ đầu tư 1: bác Ninh.


22 Tháng Một, 2018 0