Tháng: Tháng Ba 2019

Kiến trúc Thuận Thành

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Chùa Hà Phú

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Hà Phú, xã Thủy Nguyên, Hải Phòng. Diện tích: 2 ha.


26 Tháng Ba, 2019 0

Tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn

(Dự án thiết kế)  


24 Tháng Ba, 2019 0

Khách sạn – Resort Nha Trang

(Dự án thiết kế) Địa Điểm: Nha Trang. Năm: 2018.


24 Tháng Ba, 2019 0

Resort Nha Trang

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Nha Trang Năm: 2018


24 Tháng Ba, 2019 0

Biệt thự

(Dự án thiết kế và thi công) Thiết kế năm: 2019.


24 Tháng Ba, 2019 0

Nội thất phòng giám đốc

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: KCN phố Nối – Hưng Yên. Năm thiết kế và thi công: 2019  


23 Tháng Ba, 2019 0