Chuyên mục: Công trình tâm linh, nhà thờ họ

Kiến trúc Thuận Thành

Chùa Hà Phú

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Hà Phú, xã Thủy Nguyên, Hải Phòng. Diện tích: 2 ha.


26 Tháng Ba, 2019 0

Chùa Hải Dương

(Dự án thiết kế)  


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Đình Nghĩa Trai

(Dự án thiết kê)


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Đình làng Bến

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Liên Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Chùa Khánh Linh – Đông Anh

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Đông Anh


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Đình Ngọc Lịch

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Ngọc Lịch – Văn Lâm – Hưng Yên. 


14 Tháng Sáu, 2018 0

Chùa Tiên Kha

(Dự án thiết kế) Địa điểm : thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.


19 Tháng Tư, 2018 0

Chùa Chử Đồng Tử

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Hưng Yên.


1 Tháng Ba, 2018 0

Phòng thờ

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Trần Đại Nghĩa.


24 Tháng Một, 2018 0

Nhà chú Phòng

(Dự án thiết kế)


3 Tháng Một, 2018 0