Chuyên mục: Nhà phố

Kiến trúc Thuận Thành

Nhà cô Mão

(Dự án thiết kế)


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Nhà chú Thịnh

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Bắc Ninh.


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Nhà chị Hạnh

(Dự án thiết kế)


27 Tháng Ba, 2018 0

Nhà 7 tầng

(Dự án thiết kế) Chủ đầu tư : chị Linh. Địa điểm : Trần Khát Chân.


26 Tháng Ba, 2018 0

Nhà anh Chung

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Nam Định.


31 Tháng Một, 2018 0

Nhà anh Tuấn

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Bắc Ninh.


24 Tháng Một, 2018 0

Nhà ông Trung

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Bắc Ninh.


3 Tháng Một, 2018 0

Nhà ông Trọng

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Bắc Ninh.


3 Tháng Một, 2018 0

Nhà chị Mây

(Dự án thiết kế) Địa điểm : Quảng Ninh.


3 Tháng Một, 2018 0

Nhà anh Trúc

(Dự án thiết kế)  


26 Tháng Mười Hai, 2017 0