Tháng: Tháng Ba 2018

Kiến trúc Thuận Thành

Nhà chị Hạnh

(Dự án thiết kế)


27 Tháng Ba, 2018 0

Nhà anh Park

(Dự án thiết kế) Căn hộ 3 phòng ngủ. Địa điểm : Goldmark City.  


26 Tháng Ba, 2018 0

Nhà 7 tầng

(Dự án thiết kế) Chủ đầu tư : chị Linh. Địa điểm : Trần Khát Chân.


26 Tháng Ba, 2018 0

Mộc hương quán

(Dự án thiết kế và thi công) Công trình cải tạo.


17 Tháng Ba, 2018 0

Nhà vệ sinh

(Dự án thiết kế và thi công) Chủ đầu tư : Chị Yoko. Địa điểm : chung cư Gardenia.


17 Tháng Ba, 2018 0

Nhà chị Yoko & chị Juri

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm : Chung cư Gardenia.


17 Tháng Ba, 2018 0

Nhà chị Tâm

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm : Park hill 7. Xem hình ảnh phương án thiết kế công trình Nhà chị Tâm.


14 Tháng Ba, 2018 1

Nhà chú Dũng

(Dự án thiết kế và thi công) Ảnh thi công hoàn thiện : Xem phương án thiết kế nội thất công trình Nhà chú Dũng


14 Tháng Ba, 2018 1

Uni matcha

(Dự án thi công) Địa điểm: Bắc Ninh. Xem hình ảnh thi công hoàn thiện công trình Uni matcha


9 Tháng Ba, 2018 1

Uni matcha

(Dự án thi công) Địa điểm : Bắc Ninh. Xem ảnh phương án thiết kế concept Uni matcha


9 Tháng Ba, 2018 0