Thiết kế Ginza Beauty Clinic

Kiến trúc Thuận Thành

Thiết kế Ginza Beauty Clinic

3 Tháng Bảy, 2020 Công cộng dịch vụ Nội thất 0
thiết kế trung tâm spa

Dự án thiết kế

  • Địa điểm: 6 Phố Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Năm 2019.
thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa

thiết kế trung tâm spa