Đội ngũ nhân viên

Kiến trúc Thuận Thành

Đội ngũ nhân viên

25 Tháng Mười Một, 2017 Giới thiệu 0

Tạ Thị Yến

Giám đốc

Châm ngôn yêu thích :

“Tôi không muốn thú vị, tôi muốn mọi thứ phải thật tốt.”

Ludwig Mis van de Rohe   

 

Bùi Văn Luận

Trưởng phòng thiết kế

Châm ngôn yêu thích :

“Là kiến trúc sư thiết kế cho hiện tại với những nhận thức từ quá khứ để định hướng một tương lai vô định.”

Norman Foster

   

Nguyễn Thị Duyên

Hành chính

Châm ngôn yêu thích :

“Dù làm một việc gì anh cũng phải cố gắng làm hơn cái mà người ta mong chờ ở anh. Đó là bước đầu tiên để tiến đến một sự nghiệp lớn.”

H . N . Casson