Tháng: Tháng Hai 2018

Kiến trúc Thuận Thành

Nhà chị lý

(Dự án thiết kế và thi công)


28 Tháng Hai, 2018 0

Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang

(Dự án thiết kế) Chủ đầu tư : Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang. Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng đưa ra hai phương án. Phương án 1: Phương án 2 :    


28 Tháng Hai, 2018 0

Đồ án tổng hợp suất sắc – khoa kiến trúc – 2012-2017

SVTH : Bùi Văn Luận. Đề tài : Nhà hát quan họ Bắc Ninh.


28 Tháng Hai, 2018 0

Đồ án tốt nghiệp suất sắc – khoa kiến trúc – 2012-2017

SVTH : Bùi Văn Luận. Đề tài : Trung tâm văn hóa Việt – Hàn. <img class="size-full wp-image-1990" src="http://kientructhuanthanh.vn/wp-content/uploads/2018/02/2-1.jpg" alt="" width="1700%


28 Tháng Hai, 2018 0

Chùa Hưng Yên

(Dự án thiết kế và thi công)


27 Tháng Hai, 2018 0

Chùa Bắc Ninh

(Dự án thiết kế và thi công)


27 Tháng Hai, 2018 0

Đình Lệ Xá

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm : Tiên Lữ – Hưng Yên. Ảnh quá trình thi công : Xem ảnh phương án thiết kế công trình đình Lệ Xá – Tiên Lữ – Hưng Yên.  


27 Tháng Hai, 2018 1

LGMEC

(Dự án thiết kế và thi công)   Ảnh quá trình thi công :


27 Tháng Hai, 2018 1