Đình Lệ Xá

Kiến trúc Thuận Thành

Đình Lệ Xá

27 Tháng Hai, 2018 Ảnh thi công đình chùa Ảnh thi công hoàn thiện 1

(Dự án thiết kế và thi công)

Địa điểm : Tiên Lữ – Hưng Yên.

Ảnh quá trình thi công :

Đình Lệ Xá – Tiên Lữ – Hưng Yên

Đình Lệ Xá – Tiên Lữ – Hưng Yên

Đình Lệ Xá – Tiên Lữ – Hưng Yên

Đình Lệ Xá – Tiên Lữ – Hưng Yên

Xem ảnh phương án thiết kế công trình đình Lệ Xá – Tiên Lữ – Hưng Yên.

 

 

One Response

  1. […] Ảnh thi công thực tế công trình đình Lệ Xá : http://kientructhuanthanh.vn/2018/02/27/dinh-le-xa-anh-thi-cong/ […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *