Đồ án tốt nghiệp suất sắc – khoa kiến trúc – 2012-2017

Kiến trúc Thuận Thành

Đồ án tốt nghiệp suất sắc – khoa kiến trúc – 2012-2017

28 Tháng Hai, 2018 Tin tức 0

SVTH : Bùi Văn Luận.

Đề tài : Trung tâm văn hóa Việt – Hàn.

Đồ án tốt nghiệp – Trung tâm văn hóa Việt – Hàn

<img class="size-full wp-image-1990" src="http://kientructhuanthanh.vn/wp-content/uploads/2018/02/2-1.jpg" alt="" width="1700%