Tháng: Tháng Mười Hai 2018

Kiến trúc Thuận Thành

Nhà cô Mão

(Dự án thiết kế)


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Nhà chú Thịnh

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Bắc Ninh.


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Nhà chị Phương

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Mỹ Hào, Hưng Yên.  


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Chùa Hải Dương

(Dự án thiết kế)  


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Nội thất sảnh chờ và nhà hàng

(Dự án thiết kế)


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Nội thất phòng tiệc

(Dự án thiết kế)


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Nội thất sảnh

(Dự án thiết kế)  


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Nội thất phòng hội nghị

(Dự án thiết kế)


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Đình Nghĩa Trai

(Dự án thiết kê)


9 Tháng Mười Hai, 2018 0

Đình làng Bến

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Liên Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc


9 Tháng Mười Hai, 2018 0