Nhà chị Bích

Kiến trúc Thuận Thành

Nhà chị Bích

8 Tháng Tư, 2019 Ảnh thi công chung cư 0

(Dự án thiết kế và thi công)

  • Thiết kế năm: 2018.
  • Hoàn thành năm: 2018.

KHÔNG GIAN PHÒNG KHÁCH VÀ PHÒNG ĂN

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

TỦ THỜ

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

NỘI THẤT PHÒNG ĂN

NỘI THẤT PHÒNG ĂN

NỘI THẤT PHÒNG BẾP

NỘI THẤT PHÒNG BẾP

NỘI THẤT PHÒNG NGỦ

NỘI THẤT PHÒNG NGỦ