Ảnh thi công văn phòng Jonhap News Agency tại Việt Nam

Kiến trúc Thuận Thành

Ảnh thi công văn phòng Jonhap News Agency tại Việt Nam

9 Tháng Tư, 2019 ảnh thi công công cộng dịch vụ 0

(Dự án thiết kế và thi công)

  • Thiết kế năm: 2019.
  • Hoàn thành năm: 2019.

THI CÔNG CÔNG TRÌNH JONHAP NEWS AGENCY TẠI VIỆT NAM

THI CÔNG CÔNG TRÌNH JONHAP NEWS AGENCY TẠI VIỆT NAM

THI CÔNG CÔNG TRÌNH JONHAP NEWS AGENCY TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ GÓC KHÁC CỦA CÔNG TRÌNH:

BÀN CẠNH TỦ GIÀY – KHU VỰC SẢNH

PHÒNG HỌP

PHÒNG HỌP

PHÒNG GIÁM ĐỐC

Click vào link dưới đây để xem thêm:

Ảnh thiết kế văn phòng thông tấn xã Hàn Quốc tại Việt Nam – Jonhap News Agency.