Chuyên mục: Ảnh thi công đình chùa

Kiến trúc Thuận Thành

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Chùa Hưng Yên

(Dự án thiết kế và thi công)


27 Tháng Hai, 2018 0

Chùa Bắc Ninh

(Dự án thiết kế và thi công)


27 Tháng Hai, 2018 0

Đình Lệ Xá

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm : Tiên Lữ – Hưng Yên. Ảnh quá trình thi công : Xem ảnh phương án thiết kế công trình đình Lệ Xá – Tiên Lữ – Hưng Yên.  


27 Tháng Hai, 2018 1