Tác giả: kttt

Kiến trúc Thuận Thành

Nhà anh Sơn

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Ninh Bình Năm: 2019


2 Tháng Tư, 2019 0

Nhà máy inox Hưng Thịnh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Khu công nghiệp phố Nối – Hưng Yên Thời gian thiết kế: 2018   Xem thêm: Thi công hoàn thiện nội thất Nhà Máy inox Hưng Thịnh


2 Tháng Tư, 2019 0

Hoàn thiện nội thất công trình nhà máy Inox Hưng Thịnh

(Dự án thiết kê và thi công) Địa điểm: Khu công nghiệp Phố Nối – Hưng Yên. Hoàn thành: 2019.   Xem thêm: Thiết kế nội thất Nhà máy Inox Hưng Thịnh


2 Tháng Tư, 2019 0

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Công trình tâm linh

(Dự án thiết kế và thi công) Địa điểm: Bắc Ninh.


28 Tháng Ba, 2019 0

Chùa Hà Phú

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Hà Phú, xã Thủy Nguyên, Hải Phòng. Diện tích: 2 ha.


26 Tháng Ba, 2019 0

Resort Nha Trang

(Dự án thiết kế) Địa điểm: Nha Trang Năm: 2018


24 Tháng Ba, 2019 0

Biệt thự

(Dự án thiết kế và thi công) Thiết kế năm: 2019.


24 Tháng Ba, 2019 0